Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır? Şartlar Nelerdir ?

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI VE SÜREÇLERİ NELERDİR ?

 

Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların takip edeceği birden çok yolun ve her yolunda kendi içerisinde başvuru şartları mevcuttur. Herkesin  mevcut somut durumunun farklılıkları sebebiyle izlenecek yollarda farklılık göstermektedir. Bu yüzden bu konuda uzman bir avukat ile beraber süreci yönetmenizi tavsiye etmekteyiz. Bu şartlar nelerdir ne şekilde Türk Vatandaşlığını kazanabilirsiniz kısaca sizlere bu yollardan bahsetmek isteriz.

1)Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen  yabancı, Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamamaktadır.

Başvuru için gerekli şartlar:

 1. Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 2. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
 3. Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
 4. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
 5. İyi ahlak sahibi olmak,
 6. Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
 7. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
 8. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,

Bu kazanmaya genel yolla Türk vatandaşlığı kazanma da denir.

2)Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunmayan ve aşağıdaki şartlardan birini taşıyan yabancılar Türk vatandaşlığını kazanır. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma şartları:

 1. En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı getiren yabancılar veya
 2. Satın alma tarihinden itibaren üç yıl içinde satmamak şartıyla, en az 250.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da değerinde taşınmaz mal satın almış olanlar veya satış vaadi sözleşmesi imzalayanlar,
 3. Türk bankalarına, üç yıl süreyle çekilmemesi şartıyla asgari 500.000 ABD doları yatıranlar veya devlet borçlanma aracı alanlar,
 4. En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonuyla katılma payı satın alanlar,
 5. En az 50 kişilik istihdam sağlayanlar,

Bu şartları sağladığınızda yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma durumundan yararlanabilirsiniz.

3)Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

 • Aile birliği içinde yaşama,
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,

şartları aranır.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. Bu şartlar halinde ise evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanma mümkün olabilecektir.

4)Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir. Bu şartları taşıyan evlat edinilen kişilerin Türk Vatandaşlığını kazanmaları mümkündür.

 

5)Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 

6)İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancılar mili güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranılan diğer şartlara bakılmaksızın Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca:

 1. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.
 • Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
 • 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
 • Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.  İstisnai olarak Türk Vatandaşlığını kazanabileceklerdir. 

7)K.K.T.C. Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması

Doğumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişiler, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararı ile kazanırlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türk vatandaşlığının kazanılması eşine tesir etmez, çocukları hakkında 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olan yabancılar hakkında, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesindeki hükümler uygulanır.

8)Göçmen Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanarak göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyası il göç idaresi müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca:

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ( (d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler. )

Sizlere Türk Vatandaşlığını Kazanma Yollarından özetle bahsetmeye çalıştık. Ancak her somut durumun kendi içerisinde farklılıkları mevcut olduğu için detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Kaynak:Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir