ETYO Hukuk,

İcra ve İflas Hukuku alanında;

  • alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri,
  • borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapılması,
  • borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmelerinin gerçekleştirilmesi ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
  • alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi

konularında bireysel ve kurumsal müvekkillerine danışmanlık yapmakta ve tüm işlemleri büyük bir titizlikle takip etmektedir.