6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde yeni bir döneme girilmiş olup, anılan Kanun ile vatandaşlara, veri sorumlusu olarak tanımlanan gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklar tanınmış, veri sorumlularına ise birtakım yükümlülükler getirilmiştir.

Bu yükümlülükler özellikle şirketlerin bilgi işlem ve insan kaynakları birimlerini ilgilendirmektedir.

Ofisimiz girilen bu yeni dönemde;

  • KVKK kapsamında müvekkillerin tabi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,
  • ilgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kullanılması gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut veri kayıt sistemlerinin KVKK ile uyumlu hale getirilme sürecinde hukuki destek verilmesi,
  • KVKK kapsamında müvekkillerin müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin
    hazırlanması ve revize edilmesi

hizmetlerini sunarak müvekkillerine içinde bulunulan sürece uyum aşamasında gereken hukuki desteği sağlamaktadır.