Hukuk Büromuz, tüketici hukuku alanında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer yasal düzenlemeler ışığında; 

  • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler,
  • tüketici şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek,
  • alıcı ve satıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri,
  • ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve
  • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde dava takibi

başta olmak üzere müvekkillerinin ihtiyaçlarına göre hukuki hizmetler vermektedir.