Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir.

Ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap veren tahkim; hızlı, uzmanlaşmış, esnek, devlet mahkemelerine göre çok daha az masrafı bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Taraflar, uzman hakem veya hakemleri serbestçe seçebilirler. Tahkim sonucunda verilen hakem kararları, tıpkı mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilirler. Tahkim Kuralları, usuli zaman çizelgesi sayesinde taraflara her aşaması öngörülebilen bir yargılama sunar. Tahkim; devlet yargısından farklı olarak aleni değildir. Böylelikle tahkimle ilgisi olmayan kişilerin, uyuşmazlık ve uyuşmazlığın neticesi hakkında bilgi sahibi olmaları engellenebilir.

ETYO Hukuk, adli mahkemeler yerine, yukarıda sayıldığı üzere taraflara birçok avantaj sunan tahkim yolunu talep eden müvekkillerine gerek uluslararası ticari tahkim gerekse ulusal tahkim süreci hakkında ön bilgiler sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra; Ofisimiz tahkim anlaşmasının yapılması, tahkim kurulunun seçilmesi, sözleşme hükümlerinin hazırlanması, uyuşmazlığın çözüleceği yerin seçilmesi ve sürecin dilinin seçilmesinde hukuki destek sağlamaktadır.