Fikri Sınai Haklar Hukuku son yıllarda ülkemizde hızla gelişmiş ve önemli bir hukuk dalı haline gelmiştir.

Ofisimiz;

  • marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri,
  • marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model haklarına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi ve
  • davaların takibi, telif hakları, ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi

hususlarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.