ETYO Hukuk, gerçek ve tüzel kişi müvekkillere; 

  • idareler ile ihtilaflarının çözümü ve tüm vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi hususunda; her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması,
  • kamu kurumlarınca yapılan hak ihlallerinde idari işlemlerin iptali, dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
  • kurumsal vergilendirme, uluslararası ve yerel vergi düzenlemeleri uyarınca şirketlerin vergisel yükümlülüklerinin belirlenmesi,
  • gümrük mevzuatından doğan ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü ve vergi hukukuna dair davaların takibi

konuları başta olmak üzere hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.