ETYO Hukuk, 

gayrimenkul hukuku alanında yerli ve yabancı yatırımcılar ile gerçek ve tüzel kişilere;

  • taşınmaz alım, satım, ipotek ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve işlemlerin takibi,
  • kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların takibi ve hukuksal destek sunulması,
  • taşınmaz mülkiyet uyuşmazlıkları,
  • tapu tahsisi, tapu iptali ve tescili davalarının takibi ve yabancıların mülk edinmesi

başta olmak üzere her türlü hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.