ETYO Hukuk,

bilişim sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere;

  • geliştirdikleri yazılım ve donanımlar üzerindeki fikri ve sınai haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin
    tanzimi,
  • Ar-Ge aşamasında personel ve dışarıdan hizmet alınan kişiler ile ilişkiler, hak ve yükümlülüklerin
    düzenlenmesi,
  • bilgisayar programları üzerindeki hak ihlali (izinsiz kopyalama, korsan bilgisayar yazılımları, eser hakkına
    tecavüz vb.),
  • internette yapılan telif hakkı ihlalleri

şeklindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan ihtilaflar, delil tespiti, İnternet ortamında yapılan kişilik hakkı ihlalleri nedeniyle açılan veya açılacak olan tazminat ve ceza davalarında hukuki destek vermektedir. Bunların yanı sıra, ETYO Hukuk bilişim sektöründe faaliyet gösteren Firmaların gerek teknik bilgi ve donanıma gereksinim duyduğu her türlü sözleşme ve danışmanlık ihtiyaçları, gerekse ceza ve hukuk mahkemelerinde bilişim hukukuna ilişkin her türlü dava takibi gibi geniş bir yelpazede hukuki hizmet vermektedir.