ETYO Hukuk, kurumsal müvekkillerinin personel istihdam sürecinin başladığı andan iş akdinin sona ermesine dek tüm prosedürün kanuni düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Bu kapsamda ofisimiz;

  • toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakere sürecine iştirak,
  • sözleşme feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi,
  • iş kazası ve hastalıklarına ilişkin sorumluluklar hakkında danışmanlık verilmesi,
  • çalışma ortamlarının mevzuata uyumunun sağlanması,
  • iş sözleşmelerinin yasal değişikliklere bağlı olarak yeniden düzenlenmesi,
  • tutanak, savunma talep yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

hizmetlerini sunmaktadır.