ETYO Hukuk;

  • anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
  • nafaka yükümlülükleri,
  • velayet,
  • eşler arasındaki mal rejimleri,
  • soy bağı kurulması,
  • evlat edinme,
  • çocuk malları, aile malları,
  • vesayet,
  • yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,
  • isim ve yaş değişikliği

davaları gibi konuların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerinin özel hayatının gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet vermektedir.