Özel Güvenlik Görevlilerinin Kimlik Sorup Kayda Alması

Günümüzde, sokulgan yaşamın tecelli ettiği müzikal, sinema, eğlence müsabakaları, alışveriş merkezleri veya site, konut, rezidans sürece yerleşim yerlerinin girişinde bulunan güvenlik görevlilerinin yetkilerinin kapsamı tartışmalıdır. Özellikle de site, konut veya rezidans girişinde bulunan görevlilerin, girişte talep ettikleri kimlik (adı ve soyadı ile TC kimlik numarası) ve kime gelindiğinde dair bilgiler ile araçla gelinmişse araç plakasının kayıt altına alınmasının hukuki dayanağı 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde incelenmelidir. Bazı yerlerde, geçmek kişiden kimlik alınıp karşılığında giriş kartı verildiği ve hatta kimlik bilgisinin kaydedildiği deftere imzasının alındığı da söylenmektedir.

Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen 5188 sayılı Kanunun 7. maddesi incelendiğinde; kimlik sorma yetkisinin yalnızca belirli durumlarda tanındığı ve bu yetkinin sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Kanun, görev alanında olan güvenlik görevlilerinin yetkilerini belirtmiş, ancak kişisel verilerin kayıt altına alınması konusuna değinmemiştir.

Güvenlik görevlilerinin ifa ettiği görev gereği elde ettikleri kişisel verilerin kayıt altına alınmasının hukuka uygun olup olmadığı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir. Kanuna göre, kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir. Ancak bazı istisnai durumlarda, açık rıza aranmayabilir. Örneğin, kişinin hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda kişisel veriler işlenebilir.

Bu çerçevede, güvenlik görevlilerinin sınırlı bir şekilde elde ettikleri kişisel verileri, güvenlik amacıyla kayıt altına almalarının hukuka uygun olduğu savunulabilir. Ancak bu kayıtların başkalarıyla paylaşılmaması ve 6698 sayılı Kanunun belirlediği kurallara uygun olarak saklanması gerekmektedir.

Sonuç olarak, güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisi bulunsa da, bu yetkinin sınırları ve elde edilen bilgilerin işlenmesi konusu hukuki açıdan titizlikle ele alınmalıdır. Bu konuda açık bir yasal düzenleme yapılması ve kişisel verilerin korunması ilkesinin gözetilmesi önemlidir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir