İş Hukuku Ve İşçi Alacakları

İş Hukuku Ve İşçi Alacakları

İŞÇİ ALACAKLARI VE İŞ UYUŞMAZLIKLARI İşçi alacakları 4857 Sayılı İş Kanunu’muzda düzenlenmiş olup işçinin çalışması ve emeğinin karşılığı olan ücret, tazminat vb. şeklindeki parasal değerlerdir. İşçi alacaklarının bir kısmı feshe bağlı alacaklar olup iş akdinin son bulmasıyla talep edilebilir kalemlerdir.…