E-SKUTER(PAYLAŞIMLI SCOOTER) KAZA, HASAR VE YARALANMA HALİNDE ŞİRKETİN SORUMLULUĞU VE SİGORTA

E-SKUTER(PAYLAŞIMLI SCOOTER) KAZA, HASAR VE YARALANMA HALİNDE ŞİRKETİN SORUMLULUĞU VE SİGORTA

  “Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Torba Kanun”), 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Torba Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili düzenlemeyle birlikte, gündelik hayatımızda yollarda görmeye alıştığımız yeni nesil çevreci…

 Trafik Kazasında Manevi Tazminat

Trafik Kazasında Manevi Tazminat

Trafik Kazasından Zarar Görenlerin Manevi Tazminat İstekleri – Trafik Kazası Manevi Tazminat  Manevi Zarar Nedir ?  Manevi tazminatın bir tanımı yapılmamıştır. Kuşkusuz bu da maddi tazminat gibi ”zarar” kavramı içerisinde yer alması gereken bir tazminat türüdür. Maddi zarar genellikle ‘‘malvarlığında…

 Trafik Kazalarında Tazminat

Trafik Kazalarında Tazminat

TRAFİK KAZALARINDA BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI Bedensel zararların niteliği ve tazminat isteminin nedenleri  a) 6098 sayılı TBK’nın 54. maddesinde (önceki BK.m.46) yer alan bedensel zararlar, ölüm nedeniyle destekten yoksunluk gibi, bir ”can zararı” türüdür. Her ne kadar çalışanlar yönünden…