Kira Tespit Davası

KİRA ARTIŞ ORANIN TESPİTİ
Kira ilişkisinin odağı nedir, kira ilişkisi ne anlama gelir?

Kira ilişkisinin odağı bir mülk olup, özellikle barınma ihtiyacını karşıladığı için bu konu gündemde kalmaktadır.
Kira ilişkisi, bir evin kullanım hakkının, yasal sınırlar ve taraflar arasında düzenlenen bir sözleşme kapsamında, belirli bir bedel karşılığında başka bir kişiye devredilmesidir.

Kira ilişkisinde taraflar kimlerdir?

Kira ilişkisinde bir tarafta kiracı, diğer tarafta ise “Kiraya VEREN” sıfatı ile genellikle ev sahibi bulunmaktadır. Kiraya Veren sıfatı için tapu sahibi olma zorunluluğu yoktur.

Kira ilişkisinde kira bedeli nasıl belirlenir?
Kira ilişkisinin başlangıcında, kira bedeli serbestçe belirlenebilir. Sınırlama yoktur. Ancak kiraya verenin bu bedel üzerinden vergi ödemekle yükümlü olacağı unutulmamalıdır.

Kira sözleşmesi süresi sona erdiğinde kira sözleşmesi de sona erer mi?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiracı, belirli süreli sözleşmelerin hususi şartlarda bildirim süresi belirlenmişse süreye uyulmak koşuluyla yoksa kanuni sürelerde feshedilmediği sürece, sözleşme aynı koşullarla bir yıl daha uzatılmış sayılır. Kira sözleşmesi, ne kadar uzun süreli olursa olsun, süreli kira sözleşmeleri süresiz kira sözleşmesine dönüşmez

Yenilenen kira döneminde kira bedeli ne olacaktır?

Taraflar kira sözleşmesiyle birlikte artış oranını belirlemişlerse, yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” (TÜFE) oranını aşmamak şartıyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.
Taraflar kira sözleşmesiyle artış oranını belirlemediyse: Taraflar arasında bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete uygun bir şekilde belirlenir.

Taraflar doğrudan mahkemeye başvurabilirler mi?

Taraflar yeni kira bedeli konusunda anlaşamazlarsa; dava açma şartı olarak arabuluculuk sürecine başvurulacak olup, öncelikle Arabuluculuk Bürosu’na müracaat etmek veya tarafların uygun gördüğü bir arabulucuyu seçmek zorundadırlar. Bu başvuruyu şahsen veya avukatları aracılığıyla yapabilirler.

Taraflar arabulucuya başvurmadıklarında ne olur?

Dava öncesi arabulucuya başvurmak, dava şartı olarak kabul edilir. Eğer taraflar bu başvuruyu yapmadan doğrudan dava açarlarsa, dava şartı yerine getirilmediği için dava, dosyaya ilişkin bir inceleme yapılmadan reddedilir.

Hangi mahkeme görevlidir?

Kira bedelinin tespiti için sulh hukuk mahkemeleri görevlidir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir