Çalıntı kredi veya banka kartı ve hesabı

 

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesine göre; bir kişiye ait olan banka kartı veya kredi kartının izinsiz bir şekilde ele geçirilmesi veya bilgilerinin edinilmesi; bunun sonucunda kartların kullanılması, başkasına verilmesi, satılması, çoğaltılması gibi birçok eylem, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu oluşturmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kartların ele geçirilmesi veya kopyalanması farklı yöntemlerle mümkün olduğundan, ilgili madde bu gelişmelere uyumlu bir şekilde güncellenmiş ve cezai düzenlemeler belirlenmiştir.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun unsurları, Türk Ceza Kanunu’nda belirli düzenlemelerle belirlenmiştir. TCK’nın 245. maddesinde, bu suçun hangi durumlarda kabul edileceği açıkça belirtilmiştir.

Bu unsurlar şunlardır:

 1. Kart sahibinin izni olmadan kartın kullanılması veya başkası adına yarar sağlanması,
 2. Farklı kişilerin banka hesaplarının entegre edilerek kartların veya kart bilgilerinin çalınması,
 3. Kartın satın alınması, üretilmesi, çoğaltılması, kopyalanması ve devredilmesi,
 4. Kartın bir yerde bulunarak kullanılması,
 5. ATM’lerde kartın çalınması veya bilgilerinin kopyalanması gibi teknolojik yöntemlerle suçun işlenmesi durumunda fail suçlu kabul edilecektir.

Yukarıdaki unsurlardan biri veya birkaçı gerçekleştiğinde suç işlenmiş sayılır. Ayrıca, dolandırıcılık veya hırsızlık gibi başka suçlar da işlendiğinde, failin cezası artacak ve diğer suçlar ayrı olarak değerlendirilecektir.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun cezası, bilişim suçları arasında yer aldığı için işlenme şekline ve suçun niteliğine göre değişiklik göstermektedir.

Bu suçun cezai uygulamaları aşağıdaki gibidir:

 1. Başkasının banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak ve kendisine veya başkasına yarar sağlamak durumunda, suçun basit hali için 3 ila 6 yıl hapis cezası ve 5.000 güne kadar adli para cezası verilmektedir.
 2. Sahte banka kartı kullanarak kendisine veya başkasına yarar sağlamak suçunun cezası, 4 ila 8 yıl hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır.
 3. Başkasına ait bir banka hesabıyla ilişkilendirerek banka veya kredi kartı üretmek, satmak, satın almak, kopyalamak, devretmek veya kabul etmek durumunda, 3 ila 7 yıl hapis cezası ve 10.000 güne kadar adli para cezası gerekmektedir.

Görüldüğü gibi, suçun hangi şekilde işlendiği önemlidir ve verilen ceza Türk Ceza Kanunu’na göre değişiklik göstermektedir.

Başkasının banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suçtur ve Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu suçtan dolayı hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır. Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçuyla ilgili olarak, TCK’nın 245. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçtan beraat kararı çıktığında ise, fail hakkında ceza verilmez ve aklanır. Bu suçla ilgili olarak, etkin bir savunma için deneyimli bir avukattan yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçtur. Bu suçu işleyen kişiler hakkında hükmedilecek ceza, Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun cezası, suçun temel hali ve suçun nitelikli hali olmak üzere iki ayrı başlık altında incelenir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Temel Hali Cezası

Bir kişi, başkasına ait banka veya kredi kartını, kart sahibinin izni olmadan kullanarak kendine fayda sağlarsa, 3 ila 6 yıl hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasıyla karşı karşıya kalır. Aynı şekilde, bir kişi, başkasına ait banka hesabıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretir, satar, devreder, satın alır veya kabul ederse, 3 ila 7 yıl hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına çarptırılır.

Sahte bir banka veya kredi kartını kullanan ve kendisine veya başkasına fayda sağlayan kişiye ise 4 ila 8 yıl hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilir.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu ve cezasının düzenleme altına alındığı madde metninde, bu suça ilişkin cezayı ağırlaştıran nitelikli bir hüküm bulunmamaktadır.

Hangi Durumlarda Başkasına Ait Kartın Kötüye Kullanılması Suçundan Cezai İşlem Yapılmaz?

Başkasına ait bir kartı izinsiz şekilde kötüye kullanan kişiye TCK uyarınca ceza verilir. Ancak bazı durumlarda bu eylem cezasızlıkla sonuçlanabilir. Peki, başkasına ait kartın kötüye kullanılması suçunda cezasızlık durumları nelerdir?

 • Boşanmamış çiftten birinin,
 • Evde birlikte yaşayan kardeşlerden birinin ve
 • Üstsoy, altsoy, kayın hısımları, evlatlık ya da evlat edinen birinin kartı üzerinden suç işlenmesi durumunda, suçu işleyen kişiye cezai yaptırım uygulanmayacaktır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir