HATALI ESTETİK MAĞDURLARI İÇİN YOL HARİTASI

ESTETİK VE SONRASI

Estetik, kişinin doğuştan mevcut olan veya sonradan oluşan bir etken sonucu ya da kendiliğinden meydana gelmiş görünüm bozukluklarını düzeltmek veya kişinin daha güzel görünmesini sağlamak amacına yönelik tıbbî müdahalelere denir.

Estetik tıbbi müdahale, fiziki görünümün tıbbi müdahale ile güzelleştirilmesi işlemidir. Burada amaç beden sağlığı ve tedavisi değil, kişiye güzel bir görünüm kazandırmaktır.

Estetik amaçlı tıbbi müdahaleler, kişilerin vücut bütünlükleri üzerinde sınırlı tasarruf yetkileri kapsamında kaldıkları için hukuka uygun kabul edilirler.

Günümüzde estetik operasyonların popülerliği artmakta ve buna bağlı olarak da estetik merkezleri Türkiye çapında daha da yaygınlaşmaktadır.

Bu yaygınlaşmayla birlikte merdiven altı olarak tabir edilen yerlerin sayısı da gün geçtikçe artmış ve ‘’güzellik salonu’’, ‘’güzellik merkezi’’ gibi tabir edilen yerlerde birçok eğitimsiz kişi alenen ya da gizli bir şekilde estetik operasyonlar yapmaya başlamışlardır.

Hatırlatılmalıdır ki bu tarz işlemler poliklinik, muayenehane ve hastanelerde ‘’bu alanda uzman hekim’’ tarafından yapılmalıdır. Bir diş hekimi, bir pratisyen hekim ya da genel cerrahi uzmanın dahi bu işlemleri yapmak için yetkisi bulunmamaktadır. Bu hususta yargıtayın da görüşü bu yönde olup emsal kararlarında ‘’ genel cerrahların estetik operasyonlarda görev almasının tıp kurallarına aykırı olduğu ’’ ibaresi yer almaktadır.

 

 

 

Yetkisiz kişiler tarafından yapılan bu estetik operasyonlar sonucu hatalı uygulama sebebiyle birçok komplikasyonlar meydana gelmekte ve kişilerin buna bağlı olarak mağduriyetleri oluşmaktadır. Bu yazımızda yetkisiz kişiler tarafından yapılan estetik ameliyat sonrasında hastanın haklarının neler olduğu ve hangi hukuki yollara başvurabileceği irdelenecektir.

Estetik Ameliyat Sonucu Mağdur Olan Hastanın Açabileceği Davalar Nelerdir?

  1. Ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
  2. Geçici veya kalıcı bedensel zararlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
  3. Yanlış tanı ve tedavi yüzünden uğranılan zararlar için maddi ve manevi tazminat,
  4. Tedavinin olağandan fazla ve gereksiz yere uzatılması nedeniyle tazminat,
  5. Gereksiz ameliyat ve tedavi nedeniyle tazminat,
  6. Hastayı aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, hastanın ve yakınlarının onamı alınmadan tedaviye başlanması ve ameliyat yapılması nedeniyle tazminat,
  7. Sır saklama yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle tazminat,
  8. Acil yardım gerektiren durumlarda hekimin görevini yapmayarak hastanın ölümüne veya sakat kalmasına neden olmasından dolayı maddi ve manevi tazminat,
  9. Önemli ve ilk yardım hizmetini yerine getirmeyerek ağır yaralıyı veya hastayı kapıdan geri çeviren hastane yönetimine karşı maddi ve manevi tazminat,
  10. Gereksiz tedavi masrafları yaptırılması ve aşırı ücret alınması nedeniyle tazminat

Tüm bu davaların yanı sıra estetik işleminin yetkisiz kişiler tarafından yapılması suç teşkil edeceğinden dolayı ilgililer hakkında Savcılığa şikayette de bulunulabilir.

Mağdur Olan Hasta Mağduriyetini Nasıl İspat Edebilir?

Mağdur, bedeni olarak zarar uğradığını, sakat kaldığını, bir organ veya uzvunu kaybettiğini, alacağı teknik bir rapor yardımıyla ispat edebilir.

Bunun dışında kişi maddi olarak zarara uğramış da olabilir. Uğranılan zarar her olay için ayrı değerlendirilmelidir. Örneğin bir kişinin ameliyat sonrası ses tellerinin zarar gördüğü varsayımında bu olay normal bir insana göre müzisyenlik yapan bir sanatçının başına geldiğinde çok daha büyük bir zarar ortaya çıkarır.

Kişinin mağduriyetinden ziyade zararını ispatlaması gerekmektedir. Olayın özelliğine göre fotoğraflarla, yaptığı ödemelerin belgeleriyle, işini yapamadığı bu sebeple gelir kazanamadığına ilişkin işyeri belgeleri gibi kural olarak her türlü delille ispat edilebilir.

 

Av. Oğulcan PEHLİVAN

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir