Ülkemizdeki Yabancıların Bilmesi Gerekenler

GERI GÖNDERME MERKEZI NEDIR?     ÜLKEMIZDEKI YABANCILARIN BILMESI GEREKENLER NELERDIR ?

Geri Gönderme Merkezlerini tanımlayacak olursak; Geri Gönderme Merkezleri, Türkiye’de kalış hakkı bulunmayan ve ülkesine geri gönderilecek kisilerden haklarında idari gözetim kararı verilenlerin tutuldugu yerlerdir. Geri Gönderme Merkezleri, Türkiye’deki yabancılara dair yürütülen tüm is ve islemlerden sorumlu olan Göç Idaresi Genel Müdürlügü (GIGM) tarafından isletilir. Göç Idaresi Genel Müdürlügü’nün merkezi Ankara’da olup, bu kurum her ilde Il Göç Idaresi Müdürlügü olarak

adlandırılan il müdürlükleri vasıtasıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Geri Gönderme Merkezi’nde tutuldugunuz süre zarfında beslenme, acil ve temel saglık

hizmetlerinden faydalanma, gerekli durumlarda hastaneye sevk edilmeyi talep etme, telefona erisim, yasınıza ve cinsiyetinize uygun bir kısımda barınma, kıymetli esyalarınızı emanete verme ve psikolojik destek talep etme gibi haklarınız vardır. Ayrıca arzu ettiginiz takdirde vatandası oldugunuz ülkenin konsolosluk yetkilileriyle de görüsebilme imkanından yararlanabilirsiniz. Sizler ya da yakınlarınız geri gönderme merkezine gönderildiginiz takdirde bizlere ulasarak daha detaylı olarak bilgi alabileceksiniz.

IDARI GÖZETIM ALTINDA TUTULUYORUM. TEMEL GÜVENCELERIM

NELERDIR?

Öncelikle, yetkili makamlar size ya da yasal temsilcinize veya varsa avukatınıza hangi gerekçeyle idari gözetim altına alındıgınızı anlayabileceginiz bir dilde teblig etmekle yükümlüdür. Bir avukat tarafından temsil edilmiyorsanız, yetkililerin sizi idari gözetim kararının ne tür sonuçları olacagı, bu karara nasıl itiraz edebileceginiz ve idari gözetimin ne kadar sürebilecegi konusunda da bilgilendirmeleri gerekmektedir. Yine mevcut yasalar uyarınca hakkınızda verilen idari gözetim kararının devam ettirilmesinde bir zaruret olup olmadıgı, idari gözetim kararı veren ilin Valiligi tarafından her ay düzenli olarak degerlendirilecektir. Gerek görülen hallerde bu degerlendirme daha erken de yapılabilir ve degerlendirme sonucunda zaruri görülmeyen idari gözetim uygulamasına son verilebilir. Idari gözetim kararında oldugu üzere, her ay düzenli olarak yapılacak bu degerlendirmelerin sonuçlarının da gerekçeleriyle birlikte anlayacagınız bir dilde tarafınıza teblig edilmesi öngörülmüstür. Bu teblig, size ya da yasal temsilcilinize veya avukatınıza yapılabilir. Hakkınızdaki idari gözetim kararının süresinin uzatılmasına iliskin olarak verilen kararların da size teblig edilmesi gerekir.

IDARI GÖZETIM ALTINDA TUTULURKEN SIGINMA BASVURUSUNDA

BULUNABILIR MIYIM?

Ülkesindeki savas veya iç çatısmadan dolayı ya da zulüm görmekten korktugu için ülkesine geri dönemeyecek durumda olan kisiler Türkiye ’de sıgınma basvurusunda bulunabilirler. Türkiye yasalarına göre çesitli sebeplerden .türü idari gözetim altına alınan kisiler ile hürriyeti kısıtlanmıs kisilerin de sıgınma basvurusunda bulunma hakkı vardır.

SIGINMA NEDIR?

Uluslararası hukuka göre devletlerin, savas veya iç çatısma nedeniyle ya da zulüm görmekten korktugu için ülkesini terk etmis ve geri gönderilmesi halinde hayatı veya özgürlügü tehdit altında olacak ya da zulüm görme tehlikesiyle karsılasacak kisilere hukuki koruma saglama yükümlülügü vardır. Yine uluslararası hukuk uyarınca devletler, sıgınma talebinde bulunan kisilerin bu basvurularını almak ve belirli kriterleri karsılamaları halinde bu kisilerin ülkelerinde kalmalarına izin vermek zorundadır.

SIGINMA ILE “ULUSLARARASI KORUMA” AYNI SEY MIDIR?

Türkiye’deki mevcut kanunlara göre “uluslararası koruma” terimi sıgınmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla bu iki kavram aynı seydir. Ancak Suriye’den gelen Suriye vatandasları ile mülteciler ve vatansız kisiler, bir baska koruma rejimi olan “geçici koruma” uygulamasına tabidirler. Bu kisilerin de idari gözetim altına alınmaları halinde diger herkesin yararlandıgı temel hak ve güvencelerden yararlanma hakları bulunmaktadır.

TÜRKIYE’DE KIMLER ULUSLARARASI KORUMADAN YARARLANABILIR?

Kisisel durumunuzun asagıdaki kosullardan bir veya birden fazlasını karsıladıgını düsünüyorsanız, Türkiye’de uluslararası koruma basvurusunda bulunabilirsiniz:

• Ülkenize ya da önceden ikamet ettiginiz ülkeye geri gönderilmeniz halinde ırkınız, dininiz, tabiiyetiniz, belli bir toplumsal gruba mensubiyetiniz veya siyasi düsüncelerinizden dolayı zulüm görmekten korkuyorsanız ya da,

• Ülkenize veya önceden ikamet ettiginiz ülkeye geri gönderilmeniz halinde

– Ölüm cezasına mahkûm olacak ya da hakkınızda verilen .lüm cezası infaz edilecekse,

– iskenceye, insanlık dısı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacaksınız veya

– savas ya da yaygın silahlı çatısma durumları ile ayrım gözetmeyen siddet olaylarından .türü

sahsınıza yönelik ciddi bir tehdit bulunacaksa Türkiye’de uluslararası korumadan yararlanabilirsiniz.

HANGI DURUMLAR ULUSLARARASI KORUMADAN YARARLANMA HAKKI

VERMEZ?

Ülkenize ya da önceden ikamet ettiginiz ülkeye geri gönderilmeniz halinde herhangi bir zulüm görme korkunuz bulunmuyorsa ya da baska bir ülkede çalısmak ya da egitim görmek gibi sebeplerle ülkenizden ayrıldıysanız uluslararası korumadan yararlanmanız mümkün degildir. Benzer bir sekilde, ülkenizde ya da önceden ikamet ettiginiz ülkede islemis oldugunuz adi bir suçtan .türü cezai kovusturmadan kaçıyor olmanız da size uluslararası korumadan yararlanma hakkı vermez.

IDARI GÖZETIM ALTINDA TUTULDUGUM YERDE NASIL ULUSLARARASI

KORUMA BASVURUSU YAPABILIRIM?

Türkiye’deki yasalar uyarınca idari gözetim altında bulundugunuz yerdeki birimlerin uluslararası koruma basvurunuzu alma ya da derhâl Göç Idaresi Genel Müdürlügü’ne iletme yükümlülükleri vardır. Eger daha önce Türkiye’de uluslararası koruma basvurusu yaptıysanız, bu durumu muhakkak tutulmakta oldugunuz yerdeki yetkililerle paylasınız. Ilk kez uluslararası koruma basvurusunda bulunacaksanız, basvurunuzu mümkünse yazılı olarak, degilse s.zlü olarak yetkililerle paylasınız. Basvurunuzda ad-soyad, uyruk ve dogum tarihi gibi temel kisisel bilgilerinizi ve neden ülkenize veya daha önce ikamet ettiginiz ülkeye geri dönemeyeceginizi dogru ve eksiksiz bir sekilde paylasmanız önemlidir.

 

BENIMLE BERABER IDARI GÖZETIM ALTINDA TUTULAN AILE

BIREYLERIM VAR. ONLAR ADINA DA BASVURU YAPABILIR MIYIM YOKSA

HER BIRININ AYRI AYRI BASVURU YAPMASI MI GEREKIR?

Aile üyelerinizin sizinle aynı sebepten .türü ülkeyi terk etmesi halinde, onlar adına uluslararası koruma basvurusunda bulunabilmeniz mümkündür. Ancak yetiskin olan ve çekirdek ailenize dahil bireyler adına basvuru yapabilmeniz için, söz konusu kisilerin muvafakat vermeleri gerekmektedir. Göç Idaresi Genel Müdürlügü yetkililerinin muvafakat verilmeden önce, muvafakat verecek kisileri uluslararası koruma çerçevesindeki hakları ve usulleri ile dilerlerse basvuruyu bireysel olarak yapabilme imkanlarının oldugu ve her durumda basvuru sahibi olarak islem görecekleri konusunda bilgilendirme yükümlülügü bulunmaktadır.

TUTULDUGUM YERDEKI GÖREVLILERE ULUSLARARASI KORUMA

BASVURUSU YAPMA TALEBIMI ILETTIM. BUNDAN SONRA NELER OLACAK?

Türkiye yasaları uyarınca yetkili makamların uluslararası koruma basvurusunda bulunma talebinizi alma ve Göç Idaresi Genel Müdürlügü’ne derhal iletme yükümlülükleri bulunmaktadır. Türkiye’deki mevcut yasalar uyarınca, uluslararası koruma basvuruları normal usulde ya da hızlandırılmıs usulde degerlendirilebilmektedir. Her iki usulde de uluslararası koruma basvurusu talepleri alınmakta, basvurucularla bir mülakat gerçeklestirilmekte ve bunun sonunca bir degerlendirme yapılarak basvuruya dair bir karar verilmektedir. Ancak hızlandırılmıs prosedürde hem degerlendirme hem de itiraz süreleri daha kısadır.

Eger,

• hakkınızda sınır dısı kararı verildikten sonra basvuruda bulunduysanız;

• kimliginizin veya uyrugunuzun tespit edilmesini gü.lestirmek için kimlik veya seyahatbelgelerinizi kötü niyetle sakladıgınız ya da imha ettiginiz düsünülürse ya da

• daha önceden ikamet ilinizi izinsiz terk ettiginiz için basvurunuzun “geri çekilmis sayılmasından” sonra yeniden basvurmak isterseniz ya da

• basvuru sırasında ülkenize dönemeyecek durumda oldugunuza dair herhangi bir bilgi sunmamıssanız,

Göç Idaresi Genel Müdürlügü dosyanızı “hızlandırılmıs usulde” degerlendirmeyi tercih edebilir.

Basvurunuzun hızlandırılmıs usulde degerlendirilmesi dogrudan basvurunuz hakkında olumsuz bir karar verilecegi anlamına gelmemektedir. Bu süre.te sizinle basvuru tarihinizden itibaren en geç 3 gün içinde kisisel bir mülakat yapılacaktır.

TÜRKÇE BILMIYORUM. ULUSLARARASI KORUMA BASVURUSU YAPARKEN

VE ISLEMLER SIRASINDA BANA

TERCÜMAN SAGLANACAK MI?

Yetkili makamlarla Türk.e veya baska bir ortak dilde anlasmanız mümkün degilse, uluslararası koruma islemlerinin her asamasında vatandası oldugunuz ülkenin dilinde ya da anlayabileceginiz bir diger dilde tercüman talep etme hakkınız bulunmaktadır. Yetkililerin size saglayacagı tercüman için sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Gerek sözlü gerekse yazılı olarak tarafınıza yapılan her türlü bildirimde dil engelinden dolayı zorluk çekiyorsanız lütfen bu durumu gecikmeksizin yetkili makamlarla paylasınız.

ULUSLARARASI KORUMA BASVURUMU YAPTIKTAN SONRA SERBEST

BIRAKILACAK MIYIM?

Uluslararası koruma basvurusunda bulunmanız hakkınızda verilen idari gözetim kararını ortadan kaldırmaz. Yetkili makamların kimlik ya da vatandaslık bilgilerinizin dogruluguyla ilgili ciddi süpheleri varsa bu bilgileri tespit etmek amacıyla idari gözetiminizin devamına

karar verebilirler. Benzer bir biçimde kamu düzeni veya kamu güvenligi açısından ciddi tehlike olusturduguna kanaat getirilen kisiler ile idari gözetim altına alınmaması durumunda basvurusuna temel olusturan unsurların belirlenemeyecek oldugu degerlendirilenler hakkında da idari gözetim uygulamasının devam ettirilmesine karar verilebilir.

ULUSLARARASI KORUMA BASVURUMU ALDILAR AMA BENI SERBEST

BIRAKMADILAR. ITIRAZ EDEBILIR MIYIM?

Uluslararası koruma basvurunuzun alınması dogrudan idari gözetimi durdurmamaktadır. Ancak idari gözetime karsı her zaman itirazda bulunma hakkınız mevcuttur. Türkiye kanunlarına göre idari gözetim kararları iki temel sekilde denetlenmektedir. Bu yollardan ilki valilik tarafından yapılacak düzenli degerlendirmedir ve .zü itibariyle idari bir denetim yoludur. Valilik, hakkınızda verilen idari gözetim kararının devamının zaruri olup olmadıgını her ay düzenli olarak degerlendirmekle yükümlüdür.

ULUSLARARASI KORUMA BASVURUSUNDA BULUNDUM; BENI SERBEST

BIRAKTILAR. ACABA BASVURUM ALINMIS OLDU MU? SIMDI NE

YAPMALIYIM?

Temel olarak ü. nedenden .türü serbest bırakılmıs olabilirsiniz. Dolayısıyla yetkili makamlar tarafından size teblig edilen belgeyi çok iyi anlamanız yararınıza olacaktır. Bu sebeplerden ilki, Türkiye’yi terke davet edilmis olmanızdır. Hakkınızda bir sınır dısı kararı alınmıs olabilir ve size Türkiye’yi kendi imkanlarınızla terk etmeniz için on bes günden az olmamak üzere otuz güne kadar bir süre tanınmıs olabilir. Ülkenize ya da daha önceden ikamet ettiginiz ülkeye geri dönmekle ilgili endiseleriniz varsa, hakkınızda verilen sınır dısı kararına itiraz etmeniz de mümkündür. Salıverilmenizin ikinci nedeni serbest ikamete geçirilmeniz olabilir. Ancak, Türkiye’de uluslararası koruma basvurusu yapan kisilere istedikleri ilde ikamet etme hakkı verilmemektedir. Yetkililer sizi ikametiniz için uygun g.rülen bir ile yönlendirecektir. Özellikle tercih ettiginiz veya yakınlarınızın yasadıgı bir il varsa bunu basvuru sırasında Il Göç Idaresi Müdürlügü yetkililerine belirtmeniz önemlidir. Yetkililer tarafından bu ilde ikametiniz için izin verilmesi mümkün olabilir ya da olmayabilir. Geri Gönderme Merkezinden çıkmanıza müteakip en geç 15 gün içinde yetkililerin sizi yönlendirdigi ile gitmeniz ve bu ildeki Il Göç Idaresi Müdürlügü’ne kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Mevcut yasalar uyarınca, uluslararası koruma basvuru sahipleri kayıtlı oldukları ilde kalmak ve yetkili makamlara düzenli bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Ayrıca, Il Göç Idaresi Müdürlügü’nün yazılı iznini almadan sehrinizden ayrılmamanız çok önemlidir. Ikamet ilinizi izinsiz terk etmeniz durumunda uluslararası koruma basvurunuzu

“geri çekmis sayılırsınız”. Böyle bir durumda, yaptıgınız basvuru hakkındaki degerlendirme durulacak ve dosyanız kapatılacaktır.

Salıverilmenizin ü.üncü nedeni ise uluslararası koruma basvurunuz hakkında alınan olumlu kararın ardından tarafınıza uluslararası koruma statüsü verilmesi olabilir. Bu ihtimalde de bir ile yönlendirilecek ve en geç 15 gün içinde yönlendirildiginiz ile giderek Il Göç Idaresi Müdürlügü’ne kayıt yaptırmanız gerekecektir. Ek olarak, uluslararası koruma statüsü sahiplerinin de bildirim yükümlülügü bulundugunu hatırlatırız.

 

SURIYE’DEN GELDIM, BU BROSÜRDE ANLATILAN KURALLAR BENIM IÇIN

DE AYNEN GEÇERLI MI?

Daha önce belirtildigi üzere, Suriye’den gelen Suriye vatandasları ile mülteci ve vatansız kisiler, bir baska koruma rejimi olan “geçici koruma” uygulamasına tabidirler. Türkiye hükümeti, Suriye’de devam eden çatısmalardan .türü bu kisileri Suriye’ye geri göndermeyecegini beyan etmektedir. Ancak, “geçici koruma” uygulamasına tabi olup da Türkiye’ye giris veya çıkıs kurallarını ihlal edenler ile kamu güvenligi ve kamu düzeni için ciddi bir tehdit olusturdugu degerlendirilen kisiler idari gözetim altına alınabilmektedir.

18 YASINDAN KÜÇÜGÜM VE YANIMDA AILEMDEN KIMSE YOK. NE

YAPMALIYIM? BENIM DE ULUSLARARASI KORUMA BASVURUSU YAPMA

HAKKIM VAR MI?

Savas ve iç çatısmadan .türü ya da zulüm görmekten korktugu için ülkesini terk etmek zorunda kalan herkesin yasından bagımsız olarak uluslararası koruma basvurusunda bulunma hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla 18 yasından kü.ük olmanız uluslararası koruma basvurusunda bulunmanızın .nünde bir engel degildir. 18 yasından kü.ük olmanız hakkınızda alınacak kararlarda herhangi bir sekilde olumsuz bir etki yaratmaz. Bu sebeple, gerçek yasınızı yetkililerle paylasmaktan çekinmeyiniz.

CIDDI BIR SAGLIK SORUNUM VAR. BUNU BELIRTMELI MIYIM? TEDAVI

OLABILIR MIYIM?

Uluslararası koruma basvurusu yaparken ciddi bir saglık sorununuz varsa, hamileyseniz ya da hamile olabileceginiz ihtimali mevcutsa veya engellilik durumunuz söz konusu ise durumunuzu gecikmeksizin yetkili makamlara iletiniz. Idari gözetim altında tutuldugunuz yerde saglık problemi yasamanız halinde durumunuzu derhal yetkili makamlara bildiriniz. Bu süre zarfında acil ve temel saglık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkınız bulunmaktadır.

IDARI GÖZETIM ALTINDAYIM. YAKINLARIM BENI ZIYARET EDEBILIR MI?

Idari gözetim altında olan kisilerin yakınlarına erisebilme ve ziyaretçi kabul edebilme hakları vardır. Ancak yakınlarınızın ya da ziyaretçilerinizin sizinle görüsebilmeleri için, kendilerinden aranızdaki akrabalık ya da yakınlık bagını ispatlayan bir kimlik belgesi göstermeleri talep edilebilir.

#Geri Gönderme #Geri Gönderme #Hukuk #KadıköyAvukat #Avukat #Hukuk Bürosu     Hazırlayan:Av. Mehmet Emin FEDAKAR

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir