Araç Değer Kaybı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

KAZA SONRASI ARAÇTA OLUŞAN ARAÇ DEĞER KAYBI NELERİ KAPSAR?

Aracın değer kaybı, kaza sonucu tamir edilen araçların ikinci el piyasa değerinde meydana gelen maddi kaybı ifade eder. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştuğunda, aracın mekanik aksamında değişiklikler meydana gelebilir. Bu mekanik değişiklikler, parça değişimi gibi durumlar aracın orijinalliğini bozar. Bu parça değişiklikleri veya tamiratlar, aracın ikinci el piyasa değerinin düşmesine neden olur. İşte aracın kaza öncesi ve kaza sonrası piyasa değeri arasındaki fark, araç sahibinin zararıdır ve değer kaybı olarak adlandırılır. Değer kaybı, yargıya göre araç sahibinin gerçek zarar kalemlerinden biridir. Eğer araç kaza sonucu hasar görmüşse, bu durum sigorta şirketine bildirilebilir ve bu bilgi TRAMER adı verilen Trafik Sigortası Bilgi Merkezi’ne kaydedilir. Bu durumda, hasarlı bir aracın piyasa değerinde farklılık oluşur ve bu da araçta değer kaybı olarak adlandırılır.

Aracımda oluşan araç değer kaybını nasıl tespit edebilirim?

Araç değer kaybı, araç sahibinin aracının kazadan önceki değeriyle kazadan sonraki değeri arasındaki farktır. Bu tespit, araç sahibi tarafından piyasa araştırması yapılarak belirlenebilir. Ancak, bu konuda bir eksper ya da bilirkişiden fikir ya da rapor almak faydalı olabilir.

Kişi, aracında meydana gelen değer kaybını kusuruyla sebebiyet veren karşı tarafın sigorta şirketinden talep edecek olursa, bir trafik sigorta eksperinden önceden rapor alarak talebini belirleyebilir. Ancak, değer kaybı kusurlu tarafın şahsından dava yoluyla talep edilecekse, dosyayı inceleyen mahkeme bilirkişi raporu alacağından önceden bir rapor tanzim edilmesi gerekli olmayabilir.

Eksper ya da bilirkişi, aracın yaşı, aracın ne kadar kullanıldığı, hasar özellikleri, aracın onarıldığı koşullar, aracın daha önce hasara uğrayıp uğramadığı, piyasa değeri ve varsa başka kriterleri de göz önünde bulundurarak bir değer kaybı raporu düzenleyecektir.

Araçta oluşan araç değer kaybını talep etmenin koşulları nelerdir?

Kişiler araçlarında meydana gelen değer kaybını talep edebilmek için belirli koşulları yerine getirmelidir. İlk olarak, araçta değer kaybına neden olan trafik kazasında karşı tarafın asli kusurlu olması gerekmektedir. Yani, kişi kendi kusuruyla meydana gelen değer kaybını talep edemez. Ayrıca, kusur oranı oranında değer kaybı talep edilebilir.

Değer kaybı talebi, iki yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Yani, araç sahibi aracının kaza geçirdiğini ve değer kaybına uğradığını öğrendiği andan itibaren iki yıl içinde talepte bulunmalıdır. Aksi takdirde, on yıl sonra dahi talep hakkını kaybeder.

Araçta elbette tespit edilebilen maddi bir kayıp oluşmalıdır. Hukuki bir yol izlemeden önce, karşı tarafın araç sahibini, sürücüsünü ve varsa zorunlu mali mesuliyet sigortası yapan sigorta şirketini bu taleple ilgili olarak ihlale uğratmak faydalı olacaktır.

Değer kaybı, karşı tarafın zorunlu mali mesuliyet sigortası şirketinden talep edilecekse, kaza anında geçerli bir zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesinin bulunması gerekmektedir ve sigorta şirketinin teminat tutarı bu değer kaybını karşılayabilecek düzeyde olmalıdır.

 

Aracımda oluşan, araç değer kaybını kimden talep edilebilirim?

Değer kaybı kaza sonrası oluşacağından, kazaya neden olan sürücüden eğer sürücü farklıysa araç sahibinden varsa zorunlu mali mesuliyet sigortasını yapan sigorta şirketinden değer kaybı talep edilebilir.

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir