Trafik Kazasında Manevi Tazminat

Trafik Kazasından Zarar Görenlerin Manevi Tazminat İstekleri – Trafik Kazası Manevi Tazminat 

Manevi Zarar Nedir ? 

Manevi tazminatın bir tanımı yapılmamıştır. Kuşkusuz bu da maddi tazminat gibi ”zarar” kavramı içerisinde yer alması gereken bir tazminat türüdür. Maddi zarar genellikle ‘‘malvarlığında eksilme” olarak tanımlandığına göre, manevi zararı ”kişi varlığında eksilme”(TBK.56, BK.47) ve ”kişi haklarına zarar verme”(TBK.58,BK.49) olarak niteleyebiliriz.

Kişi varlığını ve kişi haklarını ”yaşama hakkı, sağlık hakkı, beden bütünlüğü, onur, özel yaşam ad ve aile saygınlığı, mesleki ve toplumsal saygınlık” olarak özetleyebiliriz.

Ancak bu tanım manevi tazminatı tam olarak tanımlamaya yeterli değildir. Manevi tazminatı daha iyi kavrayabilmemiz için uygulamada ve toplum yaşamında neyin karşılığı olduğunu, neyi amaçladığını; hak ve adalar kavramları çerçevesinde manevi tazminata nasıl bir işlev yükletilmesinin uygun olacağını saptamamız gerekmektedir. Eğer doğru yapabilirsek mahkemelerce takdir edilecek manevi tazminata ortak bir ölçü bulmamız mümkün olabilecektir.

 

 

Manevi Tazminatın Haklı Nedenleri Nelerdir ?

Öğretide manevi zarar, kimilerine acı, üzüntü, öfke, kin duygusu ve ruhsal dengenin bozulması gibi ”duygu zararları” olarak nitelemiş; bu görüşe karşı çıkanlar, manevi tazminat isteminin duygulara dayandırılmasının, kaza sonucu bilinç kaybına uğrayan veya ayırtım gücünden yoksun kalan kişilerin manevi tazminat isteyememeleri sonucunu doğuracağını,, oysa bunların da manevi tazminat isteme hakları bulunduğunu; ayrıca tüzel kişilerin de manevi tazminat isteme hakları olduğuna göre ”duygu zararı” görüşününü yetersiz kalacağını savunmuşlardır.

Duygu zararı görüşüne karşı çıkanlara göre manevi zarar, kişilik değerlerinden herhangi birinde meydana gelen eksilmedir. Kişinin hukukça korunan yaşama ve sağlık hakkına, beden bütünlüğüne, onuruna , adına, ününe, aile, mesleki ve toplumsal saygınlığına zarar verilmiş olması manevi tazminat isteminin haklı nedenleri olmalıdır.

Bu iki görüşü birleştirirsek, hem acı, üzüntü, kin, öfke duyma ve ruhsal yönden sarsılma; hem kişinin yaşamına, sağlığına, beden bütünlüğüne ve kişilik değerlerine zarar verme, manevi tazminat isteminin haklı nedenleri olacaktır.

KİMLER MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR ? 

1.Ölenin Yakınlarının Manevi Tazminat İstekleri

6098 sayılı TBK’nın 56. maddesi 2. fıkrasına göre ”Ölüm halinde yakınlarına manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Burada ilk açıklığa kavuşturulması gereken ”yakınlar” kimlerdir ? Kişi yaşamında yakınlar, kişi evliyse başta eş ve çocuklardan oluşan çekirdek aile bireyleri; bekarsa anne ve baba ile kardeşlerdir. Son sırada anne baba yönünden gelinler, damatlar ve torunlar yer alır.

2. Bedensel Zarara Uğrayanın Manevi Tazminat İsteği

3. Yaşam Boyu Bakıma Muhtaç Kişinin Manevi Zararı İsteyebilmeleri

4.Ağır Bedensel Zararlarda ”Yakınların” Manevi Tazminat İsteyebilmeleri

Sizler kendinizin ya da yakınlarınızın trafik kazası sonucunda manevi tazminat kazanabilmesi için bir avukat aracılığıyla davalı aleyhine manevi tazminat istekli olarak dava açabilmeniz mümkündür.

Hazırlayan: Av. Mehmet Emin FEDAKAR

Kaynak: Çelik Ahmet Çelik ”Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta

#manevi tazminat #trafik kazaları #trafik kazalarında manevi tazminat #maddi tazminat #kadıköyavukat #kadıköyhukukbürosu #trafikkazası

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir