Aile Hukuku

Aile Hukuku

ETYO Hukuk; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, soy bağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları, vesayet, yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi, isim ve yaş değişikliği davaları gibi konuların mahkeme önünde çözümünde…

 Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

ETYO Hukuk, bilişim sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere; geliştirdikleri yazılım ve donanımlar üzerindeki fikri ve sınai haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin tanzimi, Ar-Ge aşamasında personel ve dışarıdan hizmet alınan kişiler ile ilişkiler, hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi, bilgisayar programları…

 Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

ETYO Hukuk,  Sağlık Sektöründe faaliyet gösteren hastane ve çalışanları ile bu kurum ve kuruluşlardan hizmet alan hastlara etkin bir şekilde danışmanlık yapmakta etkili çözümler sunmaktadır. Bu çerçevede ; Malpractice (Hekim Hatası) durumunda açılabilecek davalar buna uygun danışmanlık hizmeti Hasta ve…